Sağlık Bilgileri

PERİTON DİYALİZİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

Amino Asit (EAS-Oral, Ketosteril, Aminess vb.)

Amaç: Kronik böbrek yetmezliğinde yeterli beslenemeyen hastalarda protein ihtiyacını karşılamak için kullanılır.
Kullanım Şekli ve Dozu: Önerilen miktar ve şekilde, yemek esnasında alınır. Çiğnemeden yutulmalıdır.
Saklama Koşulları: Oda ısısında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Vitamin D3 (Rocaltrol, One-Alpha, vb.)

Amaç: Kemik hastalığını önlemek için kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılır.
Kullanım Şekli ve Dozu: Ağız yoluyla ve doktorunuzun önerdiği miktarda alınır.
Saklama Koşulları: Oda ısısında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır.

Fosfat Bağlayıcılar (Phos ex, Kalsiyum Karbonat, Alüminyum Hidroksit)

Amaç: Kandaki fosfor-kalsiyum dengesini sağlamak.
Kullanım Şekli ve Dozu: Ağızdan alınır. Toz veya tablet halinde bulunur. Başka bir şekilde reçete edilmemişse yemekle birlikte alınır. Önerilen miktarda ve zamanında kullanılması gerekmektedir.
Saklama Koşulları: Oda ısısında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır.

Heparin

Amaç: Karın içinde oluşan fibrinlerin kateteri tıkamasını önlemek için ve drenaj problemlerini ortadan kaldırmak için kullanılır.
Kullanım Şekli ve Dozu: Periton diyaliz sıvısı içine enjekte edilir. Önerilen şekilde ve dozda uygulanmalıdır.
Saklama Koşulları: Serin yerde muhafaza edilmelidir.

Eritropoetin (Eprex,Recormon)

Amaç: Anemi tedavisinde kullanılır.
Kullanım Şekli ve Dozu: Doktor reçetesine göre kullanılır.
Saklama Koşulları: Buzdolabında saklanmalıdır. Eğer uzun bir yola gidilecekse mutlaka ilaç buz kalıplan içinde muhafaza edilmelidir.

Demir (Ferrosanol, Venofer, vb.)

Amaç: Demir eksikliğine bağlı kansızlığı önlemede kullanılır.
Kullanım Şekli ve Dozu: Tablet veya ampul olarak kullanılır. Ağız yolu ile kullanılan demir ilacı yemekten 2 saat önce veya sonra alınmalıdır. Ampul olarak kullanılan demir ilaçlan hastane ortamında uygulanır.

- Demir ilaçları çayla, süt ve süt ürünleri ile birlikte alınmamalıdır.
- Fosfat bağlayıcılarla birlikte alınmamalıdır. Aralarında bir saatlik zaman olmalıdır.
- Eğer mide ağrısı veya bulantı oluyorsa yemekle birlikte alınabilir.
- Meyva suları ile alınabilir.
- Demir İlaçları dışkı renginde değişiklikler yapabilir.

Saklama Koşulları: Oda ısısında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır.

FolikAsit (B6 Vit.)

Amaç: İnsan vücudundaki kırmızı, beyaz kan hücreleri ile pıhtılaşma hücrelerinin yapımında rol oynar.
Kullanım Şekli ve Dozu: Doktor önerisine göre tablet veya ampul olarak kullanılır.
Saklama Koşulları: Kuru yerde saklanmalıdır.

Vitamin (B vitamini)

Amaç: Vitamin desteği sağlamak için kullanılır
Kullanım Şekli ve Dozu: Önerilen miktarda ve şekilde alınmalıdır.

Anti Hipertansifler (Enapril, Cardura, Norvasc, vb.)

Amaç: Yüksek tansiyonu düzenlemek için kullanılırlar.
Kullanım Şekli ve Dozu: Doktor reçetesine göre ve düzenli şekilde kullanınız.

Saklama Koşulları: Oda ısısında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır.

İnsülin

Amaç: Şeker hastalarında kandaki ve diyaliz sıvısındaki şekeri dengelemek amacıyla kullanılır.
Kullanım Şekli ve Dozu:Önerildiği şekilde ve miktarda kullanılmalıdır.
Diyaliz sıvısı içine veya deri altına uygulanabilir.
Diyaliz sıvısı içine uygulanan kristalize insülindir (Berrak olan)

Saklama Koşulları:Buzdolabında saklanmalıdır
Taşınma sırasında buz kalıpları içinde muhafaza edilmelidir.